Skip to main content

Chairman's Group Represntatives

Chairman's Group Representatives

Mrs.Shubada Bhat

Udupi

Mrs.Bharathi Prakash

Dakshina Kannada

Mrs. Gowri Gokul

Mysore

Mrs. Rajeshwari Prathap

Shimoga

Mrs. Divya Vikram

Chikamagalur

Mrs. Suneeta Mahes

Chamrajanagar, Hassan Kodagu